You are currently viewing LTAT BERJAYA MUKTAMADKAN PENGAMBILALIHAN STRATEGIK BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD

LTAT BERJAYA MUKTAMADKAN PENGAMBILALIHAN STRATEGIK BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD

12 Jun 2023 Kenyataan Akhbar | Korporat |

LTAT BERJAYA MUKTAMADKAN PENGAMBILALIHAN STRATEGIK BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD


KUALA LUMPUR, 12 JUN 2023 – Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) dengan sukacitanya mengumumkan kejayaan pengambilalihan Boustead Holdings Berhad (“BHB” atau Kumpulan) pada tarikh tutup tawaran pada hari ini.