You are currently viewing TAWARAN PENGAMBILALIHAN LTAT DALAM BOUSTEAD HOLDINGS MENJADI TIDAK BERSYARAT

TAWARAN PENGAMBILALIHAN LTAT DALAM BOUSTEAD HOLDINGS MENJADI TIDAK BERSYARAT

22 Mei 2023 Kenyataan Akhbar | Korporat |
TAWARAN PENGAMBILALIHAN LTAT DALAM BOUSTEAD HOLDINGS MENJADI TIDAK BERSYARAT

KUALA LUMPUR, 22 MEI 2023 – Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) berhasrat untuk mengumumkan bahawa tawaran pengambilalihan ke atas Boustead Holdings Berhad (“BHB”) telah menjadi tidak bersyarat selepas berjaya memenuhi syarat sebelum Tarikh Tutup Pertama Tawaran, iaitu pada 22 Mei 2023: