You are currently viewing NOTIS TAWARAN PENGAMBILALIHAN SECARA SUKARELA BERSYARAT KEPADA BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD

NOTIS TAWARAN PENGAMBILALIHAN SECARA SUKARELA BERSYARAT KEPADA BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD

02 Mac 2023 Kenyataan Akhbar |

NOTIS TAWARAN PENGAMBILALIHAN SECARA SUKARELA BERSYARAT KEPADA BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD

Kuala Lumpur, 02 Mac 2023 – Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT atau Penawar”) hari ini, mengumumkan bahawa telah mengeluarkan Notis mengenai tawaran pengambilalihan secara sukarela bersyarat (“Tawaran”) kepada Lembaga Pengarah Boustead Holdings Berhad (“BHB”) untuk baki 822,510,779 saham dalam BHB atau 40.58% yang tidak dipegang oleh LTAT untuk tawaran tunai sebanyak RM0.855 seunit saham.