Act 101

Tabung Angkatan Tentera Act 1973

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Pekeliling Bil.2 Tahun 2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

Information Security Policy

LTAT ISP 2019 - Dasar Keselamatan Maklumat LTAT 2019

Information Security Management System Policy

ISMS Policy of LTAT