Akta 101

Akta Tabung Angkatan Tentera 1973

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Pekeliling Bil.2 Tahun 2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

Dasar Keselamatan Maklumat

LTAT DKML 2019 - Dasar Keselamatan Maklumat LTAT 2019

Polisi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Polisi ISMS LTAT