YBHG DATO' AHMAD NAZIM ABD RAHMAN

Ketua Eksekutif

Muhammad Fitri Othman

Ketua Pegawai Pelaburan

Mohammad Ashraf Md. Radzi


Ketua Pegawai Kewangan

Saira Banu Chara Din

Pengarah Kanan

Ketua Operasi & Pentadbiran Pelaburan

Zairuddy Zainal


Pengarah Kanan

Ketua Hartanah

Dayana Rogayah Omar

Pengarah Kanan Strategi

Ahmad Syuhaimy Mohd Ali

Pengarah Kanan

Ketua Modal Insan

Maizatul Aznin Mohamed

Pengarah Kanan

Ketua Perundangan dan Kesetiausahaan

Irfan Hashim


Pengarah Kanan

Ketua Kewangan Korporat

khairul

Khairul Anwar Ismail

Pengarah

Ketua Perkhidmatan Pencarum

salah

Salahuddin Md Sah

Pengarah

Ketua Audit Dalaman

Azleen Ismail


Pengarah

Ketua Pengurusan Risiko & Pematuhan

SYAZRIN ELIZA YAZID

Pengarah

Ketua Kewangan & Pentadbiran

Jasni Sami


Pengarah

Ketua Rekayasa Proses Perniagaan

shakif

Ahmad Shakif Mohd Nawi

Pengarah

Ketua Pengurusan Teknologi Maklumat

Mohd Khairul Anuar Mohd Nor


Pengarah

Ketua Perniagaan Pertahanan & Strategik

Mohammad Izzat Abdul Aziz Alhadjri

Pengarah

Ketua Komunikasi

Nur Safwan Mohamed Yusup


Pengarah

Ketua Pasaran Awam