Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)

Perbadanan Perwira Niaga Malaysia atau PERNAMA, sebuah perbadanan milik penuh LTAT yang ditubuhkan dalam tahun 1983, mengendalikan rangkaian kedai-kedai runcit di kem-kem ATM di seluruh negara untuk menjual barangan pengguna, sebahagiannya bebas cukai, kepada anggota angkatan tentera dan keluarga mereka.

Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)

Perbadanan Perwira Harta Malaysia atau PPHM, sebuah lagi perbadanan milik penuh LTAT, telah ditubuhkan dalam tahun 1984 untuk menjalankan aktiviti perniagaan berhubung dengan pengambilan, pembelian, pemilikan, penyewaan, pemajakan, pembangunan dan penjualan harta, menawarkan perkhidmatan pengurusan projek harta tanah serta menjalankan aktiviti penyelenggaraan harta bagi pihak LTAT.

Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)

Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera atau PERHEBAT adalah perbadanan milik penuh ketiga LTAT. Ditubuhkan dalam tahun 1994, PERHEBAT menawarkan pelbagai program latihan dalam bidang kemahiran teknikal, vokasional dan keusahawanan untuk anggota angkatan tentera yang akan dan telah bersara.