Falsafah pelaburan mampan jangka panjang

Di LTAT, kami yakin akan pelaburan jangka panjang yang berterusan.

Falsafah kami kembali kepada objektif pelaburan Dana dan anggotanya. Sebagai dana pencen, matlamat kami adalah untuk menyediakan pertumbuhan jangka panjang yang berkekalan dalam simpanan persaraan anggota kami melalui pengumpulan pulangan dividen dan pemeliharaan modal yang konsisten.

Dalam hal ini, dasar, proses dan praktik pelaburan LTAT terus berkembang untuk memastikan penerapan amalan terbaik global yang baik dalam pengurusan portfolio pelaburannya. Ini termasuk melembagakan tadbir urus dan amalan pelaburan yang berdisiplin yang menggabungkan pengambilan keputusan yang didorong secara sistematik dari atas ke bawah dengan pengurusan aktif dan pemilihan aset dari bawah ke atas. Proses pelaburan LTAT didasarkan pada penyelidikan dan analisis yang berfokus pada asasnya.

Falsafah pelaburan mampan jangka panjang

Di LTAT, kami yakin akan pelaburan jangka panjang yang berterusan.

Falsafah kami kembali kepada objektif pelaburan Dana dan anggotanya. Sebagai dana pencen, matlamat kami adalah untuk menyediakan pertumbuhan jangka panjang yang berkekalan dalam simpanan persaraan anggota kami melalui pengumpulan pulangan dividen dan pemeliharaan modal yang konsisten.

Dalam hal ini, dasar, proses dan praktik pelaburan LTAT terus berkembang untuk memastikan penerapan amalan terbaik global yang baik dalam pengurusan portfolio pelaburannya. Ini termasuk melembagakan tadbir urus dan amalan pelaburan yang berdisiplin yang menggabungkan pengambilan keputusan yang didorong secara sistematik dari atas ke bawah dengan pengurusan aktif dan pemilihan aset dari bawah ke atas. Proses pelaburan LTAT didasarkan pada penyelidikan dan analisis yang berfokus pada asasnya.

Membangun portfolio yang pelbagai

Portfolio pelaburan LTAT merangkumi pelbagai kelas aset dan sektor utama ekonomi Malaysia.

Dengan berpandukan Kerangka Peruntukan Aset Strategik, portfolio terus diseimbangkan ke arah mencapai campuran portfolio optimum yang sesuai dengan objektif pelaburan dan had toleransi risiko dana.

Hari ini, LTAT mempunyai pendedahan di kelas ekuiti awam, harta tanah, pendapatan tetap dan pasaran wang. Pendedahan sektor utama merangkumi perkhidmatan kewangan, harta tanah, minyak dan gas, farmasi, industri berat, perladangan, pembuatan, pembinaan, teknologi, produk pengguna dan industri.

Sektor Utama

Perkhidmatan Perbankan dan Kewangan

Pertanian dan Perladangan

Minyak dan Gas

Teknologi dan Industri Berat

Hartanah

Pembuatan dan Produk Pengguna

Pelaburan untuk generasi akan datang

Sejajar dengan hasratnya untuk menjadi dana pencen bertaraf dunia, LTAT terus menyeimbangkan portfolio pelaburannya secara dinamis sesuai dengan peruntukan aset strategik jangka panjangnya.

Proses pelaburan LTAT menggabungkan amalan pengurusan portfolio moden dari atas ke bawah yang digerakkan secara sistematik dengan pemilihan aset aktif bawah ke atas yang disokong oleh penyelidikan berdasarkan asas.

Sebagai penjaga simpanan persaraan anggota, LTAT tabah dalam memaksimumkan penciptaan nilai dari stabil pelaburan yang ada sambil terus mencari peluang pelaburan baru yang sesuai dengan kriteria pelaburan yang diinginkan.

Ini untuk memastikan bahawa LTAT mempunyai gabungan pelaburan yang pelbagai dengan profil risiko yang tepat yang mampu memberikan pertumbuhan pulangan yang berterusan untuk kepentingan anggotanya dan untuk generasi akan datang.

Pelaburan untuk generasi akan datang

Sejajar dengan hasratnya untuk menjadi dana pencen bertaraf dunia, LTAT terus menyeimbangkan portfolio pelaburannya secara dinamis sesuai dengan peruntukan aset strategik jangka panjangnya.

Proses pelaburan LTAT menggabungkan amalan pengurusan portfolio moden dari atas ke bawah yang digerakkan secara sistematik dengan pemilihan aset aktif bawah ke atas yang disokong oleh penyelidikan berdasarkan asas.

Sebagai penjaga simpanan persaraan anggota, LTAT tabah dalam memaksimumkan penciptaan nilai dari stabil pelaburan yang ada sambil terus mencari peluang pelaburan baru yang sesuai dengan kriteria pelaburan yang diinginkan.

Ini untuk memastikan bahawa LTAT mempunyai gabungan pelaburan yang pelbagai dengan profil risiko yang tepat yang mampu memberikan pertumbuhan pulangan yang berterusan untuk kepentingan anggotanya dan untuk generasi akan datang.