TahunPeristiwa
9 Ogos 2021Statement of Compliance with the Malaysian Code of Institutional Investors (MCII)
17 Okt 2018LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 melalui Audit Pengawasan bagi tahun 2018 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia.
24-26 Sept 2018LTAT berjaya memperbaharui pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 buat kali ketiga sejak melaksanakan standard ISO/IEC 20000-1:2011 9 tahun lalu pada 16 Okt 2009. Audit Pembaharuan Pensijilan dilaksanakan oleh LRQA.
22 Mei 2018LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 bagi Audit Pengawasan (SV2) bagi tahun 2018 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia (PDWCA).
21-22 Mei 2018LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan (SV5) bagi tahun 2018 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
14-16 Mei 2018LTAT telah berjaya memperbaharui serta mengekalkan pensijilan ISO/IEC 27001:2013 bagi Audit Pengawasan (SV3) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
6 Okt 2017LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan (SV4) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
28 Sep 2017LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 bagi Audit Pengawasan yang pertama (SV1) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia (PDWCA).
8 – 9 Mei 2017LTAT telah berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) melalui Audit Pengawasan (SV2) bagi tahun 2017 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
28 Mac 2017LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan (SV3) bagi tahun 2017 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
9 -10 Mac 2017LTAT telah berjaya memperbaharui pensijilan serta beralih daripada versi MS ISO 9001:2008 di bawah Skop Pengurusan Dana Wang Caruman untuk Anggota Tentera Malaysia (PDWCA) kepada ISO 9001:2015.
20 Disember 2016LTAT telah berjaya memperolehi Penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA 2016 bagi Sistem Perakaunan Berkomputer LTAT daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia pada 20 Disember 2016.
20 Okt 2016LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
19 Okt 2016LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
5 Mei 2016LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015.
28-29 April 2016LTAT telah berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
19 April 2016LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
31 Mac 2016LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2016 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
14 Disember 2015LTAT merupakan agensi pertama dalam Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan yang telah mendapat pengiktirafan Aras 5 (Sangat Cemerlang) melalui Program Audit Bahasa Melayu Dalam Perkhidmatan Awam yang telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
2 Oktober 2015LTAT berjaya memperbaharui pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
2 Oktober 2015LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 dalam Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2015 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
20 Mei 2015LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014.
12 Mei 2015LTAT telah berjaya memperoleh pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd di bawah Skop Pengurusan Caruman Ahli Yang Menggunakan Sistem SCAB (Sistem Caruman Ahli Bersepadu).
3 Apr 2015LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2015 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
1-2 April 2015LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
19 Januari 2015LTAT telah menerima Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti tahun 2013 dengan penarafan 4 Bintang daripada Jabatan Audit Negara.
17 Oktober 2014LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan bagi tahun 2014 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
22 Mei 2014LTAT telah Berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 2013.
23 Apr 2014LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 oleh Llyod’s Register Quality Assurance di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
20 Mac 2014LTAT berjaya memperbaharui pensijilan MS ISO 9001:2008 buat kali keempatnya selepas melaksanakan standard ISO 9000 12 tahun lalu (5 April 2002). Audit Pembaharuan Pensijilan dilaksanakan oleh LRQA.
31 Okt 2013LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2013 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
29 Mei 2013LTAT telah Berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Angkatan Tentera bagi Tahun Berakhir 2012.
18 Apr 2013LTAT berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2013 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
10 Apr 2013LTAT berjaya mengekalkan pensijilan ISO/IEC 20000-1:2011 di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-pelanggan Dalaman LTAT.
10 Okt 2012LTAT berjaya mengekalkan Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang kedua bagi tahun 2012 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
20 Sep 2012LTAT telah berjaya memperbaharui persijilan serta beralih daripada versi ISO/IEC 20000-1:2005 di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT kepada ISO/IEC ISO/IEC 20000-1:2011.
3 Mei 2012LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Lembaga Tabung Angkatan Tentera Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011.
17 Apr 2012LTAT berjaya mengekalkan Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Audit Pengawasan yang pertama bagi tahun 2012 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
03 Apr 2012LTAT berjaya mengekalkan persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan Dalaman LTAT.
9 Nov 2011LTAT berjaya mengekalkan persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota-Anggota Angkatan Tentera Malaysia. Audit Pengawasan dilaksanakan oleh LRQA.
27 Sep 2011LTAT telah menerima Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2010 dengan penarafan 4 Bintang daripada Jabatan Audit Negara.
14 Sep 2011LTAT telah berjaya mengekalkan persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti atau QE-5S yang diperoleh daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).
3 Mei 2011LTAT telah berjaya memperoleh sijil audit bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Lembaga Tabung Angkatan Tentera Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010.
23 Mac 2011LTAT berjaya mengekalkan persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 di bawah skop Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk Pelanggan-Pelanggan Dalaman LTAT.
8 Mac 2011LTAT berjaya memperbaharui persijilan ISO 9001:2008 buat kali ketiganya selepas melaksanakan standard ISO 9000 sejak 9 tahun lalu (5 April 2002). Audit Pembaharuan Persijilan dilaksanakan oleh LRQA.
14 Okt 2010LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia. Audit Pengawasan dilaksanakan oleh LRQA.
28 Julai 2010LTAT berjaya memperoleh persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti atau QE-5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).
30 Apr 2010LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia. Audit Pengawasan dilaksanakan oleh LRQA.
27 Apr 2010LTAT telah mendapat Sijil Audit Tanpa Teguran dari Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Akaun Tahun 2009. Pencapaian ini merupakan yang ke sepuluh berturut-turut dari tahun 2000 hingga 2009.
26 Mac 2010LTAT berjaya mengekalkan persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 Sistem Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat.
16 Oktober 2009LTAT menjadi Agensi Kerajaan Yang Pertama di Malaysia menerima persijilan ISO/IEC 20000-1:2005 Sistem Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat. Persijilan ini terpakai kepada sistem pengurusan perkhidmatan teknologi maklumat untuk pelanggan dalaman LTAT.
12 Oktober 2009LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2008 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
4 Jun 2009Peralihan dari ISO 9001:2000 ke Persijilan ISO 9001: 2008 skop Penyediaan Skim Kumpulan Wang Persaraan Untuk Anggota Tentera.
27 Nov 2008LTAT telah dipilih sebagai pemenang Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan sektor Badan Berkanun Kerajaan (AKPK) di bawah Anugerah Kualiti Sektor Awam bagi tahun 2008. Ini adalah satu pengiktirafan yang tinggi kepada Lembaga Pengarah serta warga LTAT bagi usaha-usaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan amalan urus tadbir korporat secara berterusan terutama dalam pengurusan kewangan LTAT.
15 Oktober 2008LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
Mac 2008LTAT mendapat star rating kerana berjaya melaksanakan Mesyuarat MBJ dengan cemerlang dari Kementerian Pertahanan bagi tahun 2007.
21 April 2008LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi keseluruhan aktivitinya di bawah Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan (PSKP) Untuk Anggota Anggota Angkatan Tentera Malaysia.
14 November 2007LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan Untuk Anggota ATM (PSKP).
24 Ogos 2007LTAT telah berjaya memenangi Hadiah Galakan (Anugerah Laporan Kencana 2006) anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka bagi Laporan Tahunan LTAT 2005.
18 Oktober 2005LTAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan Untuk Anggota ATM (PSKP).
27 Jun 2005LTAT menerima Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Penyediaan Skim Wang Persaraan Untuk Anggota ATM (PSKP).
20 Mei 2005LTAT mendapat Sijil Audit Bersih dari Ketua Audit Negara bagi tahun berakhir 31 Disember 2004.
05 Januari 2005LTAT menerima Persijilan MS ISO 9001:2000 bagi Skop Pelaburan Dana Tabung Angkatan Tentera (PPDT).
10 Disember 2004LTAT memenangi Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (AKKPPA) bagi Tahun 2004.
24 November 2003LTAT menerima Persijilan ISO 9001:2000 bagi Skop Pengurusan Wang Caruman Ahli daripada Llyod’s Register Quality Assurance.
5 Apr 2002LTAT menerima Persijilan ISO 9002:1994 bagi Skop Pengurusan Wang Caruman Ahli daripada Lloyds Register Quality Assurance.
Mei 2000Menteri Pertahanan YB Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, melancarkan Yayasan Warisan Perajurit (YWP) dengan objektif untuk memberi bantuan kewangan dan biasiswa kepada anak-anak anggota Angkatan Tentera Malaysia yang cemerlang di dalam peperiksaan masing-masing dan mendapat tawaran ke IPTA.
Januari 2000LTAT memenangi tempat ketiga Anugerah Laporan Tahunan Terbaik Sektor Badan Berkanun anjuran Dewan Bahasa dan (DBP) bagi Laporan Tahunan 1999.
1 April 1999Menteri Pertahanan, YB Dato’ Abang Abu Bakar, telah melancarkan Laman Web LTAT http://www.ltat.gov.my/
1 November 1997LTAT menerima Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam (The Award for Public Services) dalam Kategori Pengurusan Kewangan bagi tahun 1997.
Mei 1997LTAT mula mengumumkan bonus khas daripada unit amanah untuk pencarum.
Januari 1995LTAT memperkenalkan Skim Pengeluaran Caruman untuk membeli rumah yang pertama atau tanah untuk membina rumah.
1 September 1994YAB Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, telah merasmikan penubuhan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) serta pembukaan Ibu pejabat PERHEBAT dan Institut Kemahiran dan Keusahawanan PERHEBAT.
Disember 1992Affin Holdings Berhad mengambilalih 100% ekuiti Perwira Habib Bank Berhad yang kemudian ditukar nama kepada Perwira Affin Bank Berhad.
1 November 1992H & R Johnson Berhad, anak syarikat LTAT yang terlibat dengan pengeluaran jubin seramik, disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur.
1 November 1991Kepentingan LTAT dalam Affin Finance Berhad, Permata Merchant Bank Berhad dan Guardian Royal Exchange Assurance Sdn Bhd dimasukkan ke dalam Affin Holdings Berhad yang kemudiannya disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur.
Ogos 1990LTAT berjaya menguasai 75% ekuiti dalam Boustead Holdings Berhad melalui tawaran awam.
Januari 1986LTAT memperkenalkan Skim Faedah Khairat Kematian dan Hilang Upaya bagi pencarumnya.
Oktober 1985YAB Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, telah merasmikan Bangunan LTAT, yang merupakan ibu pejabat Lembaga Tabung Angkatan Tentera.
Januari 1984Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM) telah ditubuhkan untuk bergiat dalam bidang pembangunan hartanah, pembinaan dan pengurusan projek.
Julai 1983Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA) telah ditubuhkan untuk mengambilalih operasi NAAFI di Malaysia.
Ogos 1972Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) telah ditubuhkan di bawah Akta Parlimen (Akta 101/1973).